Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

A. ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

hipnolingo.com alışveriş sitesine (“Websitesi”) üye olan veya üye olmadan alışveriş yapan, siparişi veren kişi. Üye olurken veya sipariş oluştururken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
Teslim edilecek kişi: [kullanici-adi]
Teslimat Adresi: Websitesi hesabım bölümünde çevrimiçi olarak teslim edilecektir.
Telefon: [telefon-no]
Faks:
Eposta/kullanıcı adı: [e-posta-adresi]
B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)
Ünvanı: UBF Marka İletişimi ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti.
Adres: Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cad. No:5 K:2 Şişhane, Beyoğlu, İstanbul
Telefon: 0212 924 20 85
Faks:
Eposta: bilgi@hipnolingo.com
2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini [hipnolingo.com]
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı’nın, [hipnolingo.com] alan adlı web sitesinden (“Site”), Satıcı’ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Websitesi’nde belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

4. SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

4.1. Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin miktarı, marka/modelleri, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişe ilişkin tüm bilgiler Websitesi’nde açıklanmıştır.

4.2. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

[sepet-tutar]

Ödeme Şekli ve Planı: [odeme-sekli]
Teslimat Adresi: [e-posta-adresi]
Teslim Edilecek kişi: [kullanici-adi]
Fatura Adresi: [fatura-adresi]
Sipariş Tarihi: [tarih]
Teslimat tarihi: Ödemenin onaylanmasını takiben en geç 7 gün içinde.
Teslim şekli: Satın alınan ürünler websitesi hesabım sayfasından çevrimiçi indirme yolu ile indirilerek teslim alınır.

Fatura Bilgileri

Ad/Soyad/Unvan: [fatura-kullanici-adi]
Adres: [fatura-adresi]
Telefon: [telefon-no]
Faks:
Eposta/kullanıcı adı: [e-posta-adresi]
Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte
teslim edilecektir.

5. MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

5.1. Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

5.2. Sitede satışı yapılan dijital (indirilebilir) formattaki ürünler ile ilgili indirme linkleri satın alma ve ödemenin gerçekleşmesini takiben en geç 2 iş günü içinde Alıcı’nın sipariş sırasında belirttiği e-posta adresine iletilir. Alıcı’nın Websitesi’nde sipariş oluştururken üyelik hesabı açmış olması halinde Alıcı kullanıcı adı ve şifresini girerek siteye giriş yaptıktan sonra “Hesabım” linkine tıklayarak açılacak sayfada da indirme linklerini görüntüleyerek indirme işlemini gerçekleştirebilir.

5.3. İndirilebilir ürünlerin satın alımını takiben Alıcı’ya gönderilen linklerden sadece Alıcı indirme işlemi gerçekleştirebilir. Her Alıcı için özel algoritma ile üretilen indirme linklerinden aynı anda çoklu indirim yapıldığı tespit edilirse bu linkler sistem tarafından otomatik olarak “suspend” (askıya alınma) moduna geçirilecek ve Alıcı bu linklerden bir daha faydalanamayacaktır.

5.4 – İndirilebilir ürünler fiziksel kargo ile gönderilmeyecektir. Bu ürünlerin teslimatı elektronik ortamda yapılmaktadır. Bu alışverişe ait e-fatura ödemenin gerçekleştiği gün kesilecek ve müşteriye elektronik posta yoluyla ile ulaştırılacaktır.

MADDE 6 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Fiziksel ürünler için Malın teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

Satıcı, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal/Hizmet’i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

Dijital formatta indirilebilir olan ürünlerin teslimi elektronik ortamda indirme linkinin Alıcı’ya teslim edilmesiyle gerçekleştirilir.

MADDE 7 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

7.1. Alıcı, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.2. Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

7.3. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Şartlar ve Koşullar kapsamındaki Mesafeli Satış Sözleşmesini elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmet’e ait temel özellikler, Mal/Hizmet’in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir.

7.5. Mal/Hizmet’in tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

7.6 Alıcı’nın Site’den satın aldığı dijital ürünleri sadece kendi kullanımı için satın aldığını; ürünün niteliğinde bir değişiklik yaparak ya da yapmadan kopyalayıp çoğaltmayacağını, başkalarına dağıtmayacağını, ticari amaçla kullanmayacağını, bunlardan herhangi birini yapması halinde yasal yükümlülükler ile karşılaşacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler ve/veya elektronik iletimi veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde Alıcı’nın adres değişikliği veya e-posta almasını veya internetten indirme yapmasını engelleyen teknik sorunlardan kaynaklı olarak Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim alamamasından da Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 9 – CAYMA HAKKI

Fiziksel gönderime konu Mal’lar için, Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcı’ya ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine ve Websitesi’ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı Satıcı’ya geri gönderir. b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, Satıcı’ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

Alıcı iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

MADDE 10 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

10.1 Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz: a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler) b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet’in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır. Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür Mal/Hizmetlerin iptal ve iade şartları Satıcı uygulama ve kurallarına tabidir.

Özel Hüküm – İade Hakkı

10.2. Hipnolingo ürün tanımı gereği işbu sözleşmenin 9.1. maddesinde de belirtildiği gibi yasal olarak “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar” tanımıyla “Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller” kapsamına girmektedir.

Ancak Alıcı’nın ürünü kullanıp arzu ettiği faydayı elde etmediğini düşünmesi halinde ve aşağıdaki koşullar çerçevesinde ürünle ilgili İade Garantisi sunuyoruz. Buna göre, ürünün niteliği gereği, Alıcı’nın üründen fayda elde edip etmediğinin anlaşılması için en az orta seviyede İngilizce bilmesi ve Hipnolingo kayıtlarını en az 21 gün süresince günde en az 5 saat dinlemesi gerekmektedir.

Alıcı’nın ürünü satın alma tarihinden itibaren 21 günden erken olmamak koşuluyla, en az orta seviyede İngilizce bildiğini ve Hipnolingo kayıtlarını en az 21 gün boyunca günde en az 5 saat dinlediği halde mevcut İngilizce konuşmasında olumlu yönde hiçbir değişiklik olmadığını yazılı ve imzalı olarak Site’deki iletişim kanalları aracılığıyla Satıcı’ya ulaştırmış olmalıdır. Satıcı, Alıcı’nın bu başvurusunu takiben iade tutarını varsa vergi ve yasal kesintiler düşüldükten sonra, Alıcı’ya ürünü satın alırken tercih ettiği ödeme şekliyle iade eder.

MADDE 11 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

MADDE 12 – MALIN/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya Hipnolingo tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 13 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 14 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 15 – YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Sipariş tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI UBF Marka İletişimi ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti.

ALICI [kullanici-adi]

www.hipnolingo.com sitesinden yapılacak herhangi bir siparişin onaylaması için son adım olan “Şartları ve koşulları okuyup kabul ettim.” linkinin yanındaki kutuyu işaretlemesi şarttır. Aksi taktirde siparişi www.hipnolingo.com tarafından işleme alınmayacaktır. Bu kutuyu işaretleyerek alışverişin tamamlanması durumunda ALICI yasalar önünde işbu sözleşmeyi okumuş ve tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.